BERITA | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
» BERITA

BERITA

2018

Pertanian Bandaran Tarik minat pelajar Kolej Vokasional Sepang

Kunjungan Hormat Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan,Bangladesh ke UCTC UPM

AADK Negeri Sembilan teroka peluang kerjasama komuniti bersama UCTC UPM

Seni taman terrarium pikat peserta Mini RTC Pedas, Negeri Sembilan

Seni Taman Terrarium Pikat Peserta Mini RTC Jijan, Dengkil

Konsep Pembelajaran Luar Bilik Darjah Tingkat Pembelajaran Pelajar SJK (T) Bandar Sri Sendayan

Jerayawara UCTC UPM ke Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu dalam Pelaksanaan Program Komuniti Berimpak Tinggi

UCTC UPM Teroka Potensi Usahawan Halal Di Kuala Pilah

Jerayawara UCTC UPM Ke PTJ UPM Terpilih Dalam Pelaksanaan Program Komuniti Berimpak Tinggi

Peningkatan Pengetahuan dan Ekonomi Komuniti Nelayan Darat di Mukim Ulu Lepar, Kuantan.

Metodologi Komunikasi Pengembangan Tingkat Profesionalisma Staf Lembaga Lada Malaysia

Program Pemerkasaan Murid Orang Asli Sekolah Berasrama Penuh

UCTC UPM Kongsi Kepakaran Pelaksanaan Projek dan Geran Komuniti

UCTC UPM Tingkat Pembangunan Kemahiran Pelajar Tahfiz Menerusi Aktiviti Pertanian

UCTC UPM Dan Securiforce Sdn Bhd Intai Peluang Kerjasama

Program PUTRA@Komuniti Surada Tingkat Pengetahuan Komuniti

Siri Perkongsian Ilmu Pertanian Bandaran Tarik minat pelajar SJK(T) Bandar Sri Sendayan

Program Pengembangan dan Keusahawanan Ternakan Ruminan Negeri Pahang Siri Ke-2

Pemantapan Lestari Hijau UCTC UPM Menerusi Siri Perkongsian Ilmu Herba

UCTC UPM kongsi ilmu menerusi Pameran ekspo Sains SJK(T) Bandar Sri Sendayan

Staf UCTC UPM Telah Menerima Pengiktirafan

Peserta Mendalami Pengurusan Ayam Kampung menerusi Kursus Intensif Penternakan Ayam Kampung anjuran UCTC UPM

Kementerian Pelajaran Sri Lanka teroka peluang menerusi Latihan Sistem Peperiksaan dalam Talian

Latihan Pengukuhan untuk Akademi Pengurusan Perkhidmatan Awam Bangladesh kali ke-65

Program Pembangunan Sri Lanka : Kepimpinan menerusi Pengurusan Asas Sekolah

Latihan Pengukuhan Pengurusan Perkhidmatan Awam Bangladesh kali ke-64

Majlis Perasmian Program Pengembangan & Keusahawanan Ternakan Ruminan Zon Timur Kerjasama Universiti Putra Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Perbincangan dan Lawatan Tapak menerusi Program Putra @ Komuniti Surada

Majlis Apresiasi Industri dan Komuniti UPM (ICAN 2018)

Sesi Jaringan Pelajar MSc Food Security, University Of Edinburgh Ke UCTC UPM

Jalinan Strategik dan Perbincangan Kerjasama UCTC UPM bersama RISDA

Pemindahan ilmu menerusi Program Pengembangan & Keusahawanan Negeri Pahang Siri 1

Latihan Pertanian Bandaran Tingkat Ilmu Staf UPM Kampus Bintulu

Sesi Jaringan Penanda Arasan UCTC Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ke UCTC UPM

Program Pengembangan Ternakan UCTC UPM Tingkat Usaha Penternak Zon Timur

Metodologi Pengembangan Tingkat Profesionalisma Staf Institut Pertanian Sarawak

Majlis Apresiasi Program Siswapreneur 2017

Pendayaupayaan Projek Menerusi Pemantauan dan Penilaian

Bengkel QMS ISO 9001:2015 berasaskan Organisasi dan Risiko

Belia Peroleh Kemahiran Baharu Menerusi Program Varsiti

Jaringan Kerjasama dalam Pembangunan Komuniti dan Kelestarian Biodiversiti

Seni Pokok Kepal

Memupuk Minat Kanak-kanak Terhadap Bidang Pertanian

PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1805/1806/18
03-8946 4107/ 4114
C1597150419