UTAMA | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI

Maklumat Terkini untuk makluman kepada semua staf Universiti Putra Malaysia sahaja.


Dalam usaha menambah aktiviti tanggungjawab sosial korporat kepada masyarakat, UCTC UPM telah mempergiatkan aktiviti pengembangan terutama dalam bidang pertanian dan bidang-bidang berkaitan selaras dengan hasrat universiti iaitu menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan unggul yang memberi sumbangan kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu melalui hubungan dengan pihak industri dan masyarakat. Hubungi kami:

Untuk pelaksanaan aktiviti Pusat Tanggungjawab UPM seperti pelaksanaan aktiviti bersama kumpulan sasar (komuniti dan pemegang taruh), UCTC UPM menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

 

Bagi memperluaskan peranan PTJ UPM dalam penyebaran ilmu dan maklumat bagi membantu pembangunan industri dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. UCTC UPM menawarkan skim geran berkaitan bagi menjayakan program komuniti/industri melalui pemindahan ilmu dan pengembangan:

 

Dalam memastikan kelancaran dan impak program komuniti yang dilaksanakan oleh PTJ UPM, adalah menjadi keperluan PTJ UPM memberikan perancangan aktiviti (senarai semak) seterusnya membuat laporan setiap sukuan tahunan dalam ICRIS :

Dalam usaha mendukung matlamat UPM supaya menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan sumbangan bermakna ke arah pembangunan lestari, pembangunan rakyat, kekayaan Negara serta keterlibatan di peringkat antarabangsa, UCTC UPM sentiasa mempunyai tanggungjawab terhadap komuniti dan pemegang taruh serta menjaga hubungan strategik yang dapat dimanfaatkan bersama. Hubungi kami untuk makluman lanjut:

 

 UCTC UPM juga menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

Dalam usaha mendukung matlamat UPM supaya menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan sumbangan bermakna ke arah pembangunan lestari, pembangunan rakyat, kekayaan Negara serta keterlibatan di peringkat antarabangsa, UCTC UPM sentiasa mempunyai tanggungjawab terhadap komuniti dan pemegang taruh serta menjaga hubungan strategik yang dapat dimanfaatkan bersama. Hubungi kami untuk makluman lanjut:

 

UCTC UPM juga menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

artikel
Pertanian Bandar: Selangkah ke Hadapan untuk Jaminan Makanan
Universiti Putra Malaysia (UPM) telah merangka dan membangunkan beberapa teknologi pertanian menegak yang mampu dimanfaatkan oleh golongan miskin bandar. Teknologi ini sesuai untuk penghuni flat dengan ruang pertumbuhan yang terhad dan tidak sesuai.
Terapi Hutan untuk Pesakit Psikiatrik
Teknik Pertanian Mudah di Rumah
Artikel-artikel lain...
berita
Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran (HKIP 2019) Sub Komponen Jaringan Komuniti
Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Sempena Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2019 (HKIP 2019) UPM bagi Komponen 2: Transformasi - Sub Komponen Jaringan Komuniti
pengumuman

Dimaklumkan bahawa Kajian Kepuasan Pelanggan UPM secara dalam talian telah boleh digunakan bermula 26 Mac 2018. Sistem ini boleh diakses terus melalui pautan di sini menggunakan pelayar di komputer dan telefon pintar.

1.    Prasiswazah

2.    Siswazah 

3.    Penyelidikan dan Inovasi

4.    Perkhidmatan Sokongan

Sila rujuk Garis Panduan Sementara Kajian Kepuasan Pelanggan UPM.

Dimaklumkan bahawa nombor telefon Universiti Putra Malaysia (UPM) kini telah ditukarkan kepada nombor baharu. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk laman web entiti kami (Fakulti/ Pusat/ Institut/ Pejabat/ Bahagian/ Kolej/ Perkhidmatan) melalui laman web rasmi UPM www.upm.edu.my. Sekiranya terdapat masalah atau pertanyaan boleh hubungi +603-9769 1000.

Pihak kami memohon maaf atas segala kesulitan.

Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
ikuti kami
B1566747890