UTAMA | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI

Maklumat Terkini untuk makluman kepada semua staf Universiti Putra Malaysia sahaja.


Dalam usaha menambah aktiviti tanggungjawab sosial korporat kepada masyarakat, UCTC UPM telah mempergiatkan aktiviti pengembangan terutama dalam bidang pertanian dan bidang-bidang berkaitan selaras dengan hasrat universiti iaitu menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan unggul yang memberi sumbangan kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu melalui hubungan dengan pihak industri dan masyarakat. Hubungi kami:

 

Untuk pelaksanaan aktiviti Pusat Tanggungjawab UPM seperti pelaksanaan aktiviti bersama kumpulan sasar (komuniti dan pemegang taruh), UCTC UPM menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

 

Bagi memperluaskan peranan PTJ UPM dalam penyebaran ilmu dan maklumat bagi membantu pembangunan industri dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. UCTC UPM menawarkan skim geran berkaitan bagi menjayakan program komuniti/industri melalui pemindahan ilmu dan pengembangan:

 

Dalam memastikan kelancaran dan impak program komuniti yang dilaksanakan oleh PTJ UPM, adalah menjadi keperluan PTJ UPM memberikan perancangan aktiviti (senarai semak) seterusnya membuat laporan setiap sukuan tahunan dalam ICRIS :

Dalam usaha mendukung matlamat UPM supaya menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan sumbangan bermakna ke arah pembangunan lestari, pembangunan rakyat, kekayaan Negara serta keterlibatan di peringkat antarabangsa, UCTC UPM sentiasa mempunyai tanggungjawab terhadap komuniti dan pemegang taruh serta menjaga hubungan strategik yang dapat dimanfaatkan bersama. Hubungi kami untuk makluman lanjut:

 

 UCTC UPM juga menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

Dalam usaha mendukung matlamat UPM supaya menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan sumbangan bermakna ke arah pembangunan lestari, pembangunan rakyat, kekayaan Negara serta keterlibatan di peringkat antarabangsa, UCTC UPM sentiasa mempunyai tanggungjawab terhadap komuniti dan pemegang taruh serta menjaga hubungan strategik yang dapat dimanfaatkan bersama. Hubungi kami untuk makluman lanjut:

 

UCTC UPM juga menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

artikel
Universiti Untuk Masyarakat memacu 2020
UPM akan terus berganding bahu secara aktif mentransformasikan masyarakat melalui aktiviti pemindahan ilmu yang berteraskan kepada penyelesaian masalah setempat dan atas kehendak yang telah dikenalpasti oleh ahli komuniti.
Universiti Untuk Masyarakat memacu 2020
Inisiatif 'Universiti Untuk Masyarakat' di Pulau Tuba
Inisiatif 'Universiti Untuk Masyarakat' di Pulau Tuba
PENGGUNAAN RACUN SINTETIK DALAM AKTIVITI PERTANIAN
PENGGUNAAN RACUN SINTETIK DALAM AKTIVITI PERTANIAN
Artikel-artikel lain...
berita
UPM bimbing banduan tanam rumput Napier
UPM bimbing banduan tanam rumput Napier
Ayer Keroh, 21 Oktober 2020- Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) Universiti Putra Malaysia (UPM) membimbing seramai 36 banduan dan staf Penjara Agro Dusun Dato' Murad di sini baru-baru ini untuk menanam rumput Napier dan menghasilkan silaj berkualiti tinggi. Projek di bawah Skim Geran Pemindahan Ilmu (KTGS) membimbing banduan mengenai kaedah penanaman dan pengurusan tanaman serta amalan agronomi rumput Napier untuk menghasilkan sumber makanan ternakan yang mencukupi dan berkualiti tinggi.
pengumuman
Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
ikuti kami
fb.png
insta.png
B1611067571