Pendayaupayaan Projek Menerusi Pemantauan Dan Penilaian | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
» BERITA » Pendayaupayaan Projek Menerusi Pemantauan dan Penilaian

Pendayaupayaan Projek Menerusi Pemantauan dan Penilaian

Sepang, 7 Februari 2018 - Pemantauan projek KTP UIAM yang dijalankan oleh panel pemantau dari UMT dan UPM (UCTC) di Sepang selesai dijalankan dan projek menunjukkan hasil yang baik bagi ketiga tiga organisasi iaitu Universiti, Industri dan Graduate Intern.

Keseluruhan projek dilihat boleh dimajukan ke peringkat lebih tinggi dan mempunyai nilai komersial yg tinggi dalam penghasilan Biomethane Renewable Energy bagi kegunaan motosikal. Kerjasama dan komitmen yang tinggi telah diberikan terhadap penghasilan projek ini.

Tarikh Input: 29/04/2018 | Kemaskini: 29/04/2018 | zaidi_tajuddin

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1805/1806/18
03-8946 4107/ 4114
C1594700020