DOKUMEN | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
» DOKUMEN

DOKUMEN

ICRIS
1
Menu Ketua PTJ
2
Menu Pegawai Akademik
3
Menu Urusetia PTJ
4
MANUAL KOMUNITI_CARA PENGISIAN MAKLUMAT PROJEK KOMUNITI
5
MANUAL PELAPORAN KTP
6
SLIDE TAKLIMAT ICRIS
7
JADUAL PERANCANGAN PROJEK KOMUNITI IMPAK TINGGI
8
JADUAL PERANCANGAN AKTIVITI KOMUNITI
9
KLUSTER PROJEK JARINGAN KOMUNITI
10
INTERVENSI: PERMASALAHAN SOSIAL NEGARA

Bas Pengembangan PUTRA
11
Borang Aktiviti Bas Pengembangan PUTRA
12
SOP Penggunaan Bas Pengembangan Putra UPM

Skim Geran Pemindahan Ilmu (KTGS JINM)
13
Borang Laporan Kemajuan Berkala KTGS (3-6-9-12 Bulan)
14
Garis Panduan KTGS Pindaan Kali Ke-4, 2020
15
Surat Hebahan Geran KTGS JINM 2020
16
Lampiran 1-3 SKIM GERAN PEMINDAHAN ILMU (KTGS)
17
Lampiran 4 SKIM GERAN PEMINDAHAN ILMU (KTGS)
18
Taklimat Perlaksanaan KTGS
19
Borang Laporan Akhir Skim Geran KTGS JINM
20
Contoh Penulisan Akademik 1
21
Contoh Penulisan Akademik 2
22
Taklimat KTGS 2019 (Prof. Dr. Vijayaletchumy)
23
Borang Permohonan Geran KTGS JINM

Skim Geran Pemindahan Ilmu (KTGS JINM@PTJ)
24
Borang Permohonan Geran KTGS JINM@PTJ
25
Garis Panduan KTGS JINM@PTJ
26
Lampiran 1-3 KTGS JINM@PTJ
27
Lampiran 4 KTGS JINM@PTJ

GERAN KTP:SKIM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
28
Borang Permohonan KTP-PSH
29
Garis Panduan KTP-PSH_terkini
30
Maklumat Pembelajaran Sepanjang Hayat
31
RMK 11 KTP SKIM PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
32
Surat Hebahan KTP

Program Pemindahan Ilmu (KTP)
33
Format Kandungan Pembentangan
34
Contoh Format Pembentangan Bersama Panel Penilai atau Temuduga
35
Contoh Format Pembentangan Kemajuan Komuniti
36
Contoh Format Pembentangan Kemajuan Industri
37
Borang Permohonan KTP Flagship Industri
38
Borang Permohonan KTP Industri
39
Borang Permohonan KTP Flagship Komuniti
40
Borang Permohonan KTP Komuniti
41
Template Laporan Kemajuan Berkala
42
Template Laporan Akhir Ketua Projek
43
Template Laporan Akhir Industri & Komuniti
44
Template Laporan Maklumbalas Industri - Komuniti
45
pelaporan LKB projek KTP-KPM-PSDT
46
Panduan Ringkas Permohonan Geran KTP
47
Powerpoint Geran Program KTP
48
kesilapan lazim laporan kemajuan KTP
49
carta alir KTP
50
Borang Permohonan KTP Komuniti
51
Borang Permohonan KTP Industri
52
Garis Panduan Permohonan KTP Komuniti
53
Garis Panduan Permohonan KTP Industri

Skim Geran Komuniti JINM@KKM 2020
54
Borang Permohonan Geran Komuniti JINM@KKM 2020
55
Garis Panduan Geran Komuniti JINM@KKM 2020
56
Hebahan Skim Geran Komuniti JINM@KKM 2020

PENERBITAN UCTC
57
Industry-Community Engagement: A University Framework Edisi Kedua
58
KUNDUR
59
Nota perbentangan Tips UCTC UPM Siri 3: Penanaman Kobis Tanah Rendah
60
Nota perbentangan tips uctc upm Siri 4: Pengurusan perosak tanaman menggunakan bahan dapur
61
E-BULETIN UCTC edisi Jan-Jun 2019
62
E-BULETIN UCTC edisi Jul- Dis 2019
63
Pengurusan Projek Komuniti: Skop Jaringan Industri dan Masyarakat (JINM), UPM
64
Modul Cilik Biodiversiti

UNIVERSITI UNTUK MASYARAKAT (U4S)
65
Garis Panduan Peruntukan Geran Komuniti U4S
66
Borang Permohonan Geran Komuniti U4S
PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1805/ 1806
03-8946 4107/ 4114
B1606177972