BERITA | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
» BERITA

BERITA

2018

Peserta Mendalami Pengurusan Ayam Kampung menerusi Kursus Intensif Penternakan Ayam Kampung anjuran UCTC UPM

Kementerian Pelajaran Sri Lanka teroka peluang menerusi Latihan Sistem Peperiksaan dalam Talian

Latihan Pengukuhan untuk Akademi Pengurusan Perkhidmatan Awam Bangladesh kali ke-65

Program Pembangunan Sri Lanka : Kepimpinan menerusi Pengurusan Asas Sekolah

Latihan Pengukuhan Pengurusan Perkhidmatan Awam Bangladesh kali ke-64

Majlis Perasmian Program Pengembangan & Keusahawanan Ternakan Ruminan Zon Timur Kerjasama Universiti Putra Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Perbincangan dan Lawatan Tapak menerusi Program Putra @ Komuniti Surada

Majlis Apresiasi Industri dan Komuniti UPM (ICAN 2018)

Sesi Jaringan Pelajar MSc Food Security, University Of Edinburgh Ke UCTC UPM

Jalinan Strategik dan Perbincangan Kerjasama UCTC UPM bersama RISDA

Pemindahan ilmu menerusi Program Pengembangan & Keusahawanan Negeri Pahang Siri 1

Latihan Pertanian Bandaran Tingkat Ilmu Staf UPM Kampus Bintulu

Sesi Jaringan Penanda Arasan UCTC Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ke UCTC UPM

Program Pengembangan Ternakan UCTC UPM Tingkat Usaha Penternak Zon Timur

Metodologi Pengembangan Tingkat Profesionalisma Staf Institut Pertanian Sarawak

Majlis Apresiasi Program Siswapreneur 2017

Pendayaupayaan Projek Menerusi Pemantauan dan Penilaian

Bengkel QMS ISO 9001:2015 berasaskan Organisasi dan Risiko

Belia Peroleh Kemahiran Baharu Menerusi Program Varsiti

Jaringan Kerjasama dalam Pembangunan Komuniti dan Kelestarian Biodiversiti

Seni Pokok Kepal

Memupuk Minat Kanak-kanak Terhadap Bidang Pertanian

PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389471805/1806/1809
0389464107/ 4114
C1527478403