DOKUMEN | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
» DOKUMEN

DOKUMEN

ICRIS
1
Menu Ketua PTJ
2
Menu Pegawai Akademik
3
Menu Urusetia PTJ
4
MANUAL KOMUNITI_CARA PENGISIAN MAKLUMAT PROJEK KOMUNITI
5
MANUAL PELAPORAN KTP
6
SLIDE TAKLIMAT ICRIS
7
JADUAL PERANCANGAN PROJEK KOMUNITI IMPAK TINGGI
8
JADUAL PERANCANGAN AKTIVITI KOMUNITI
9
KLUSTER PROJEK JARINGAN KOMUNITI
10
INTERVENSI: PERMASALAHAN SOSIAL NEGARA

IPT For Society@Keluarga Malaysia (UNiTY)
11
Borang Permohonan Projek UNiTY
12
Borang Akuan Setuju Terima
13
Garis Panduan UNiTY

PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025
14
PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025

DOKUMEN RUJUKAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN JARINGAN KOMUNITI
15
GARIS PANDUAN U4S
16
INDUSTRY-COMMUNITY ENGAGEMENT: A UNIVERSITY FRAMEWORK
17
WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030
18
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2015-2025

Bas Pengembangan PUTRA
19
Borang Aktiviti Bas Pengembangan PUTRA
20
SOP Penggunaan Bas Pengembangan Putra UPM

NILAI IMPAK SUMBANGAN UPM KEPADA KOMUNITI
21
BORANG PENGESAHAN KOMUNITI UNTUK NILAI IMPAK UPM KEPADA KOMUNITI
22
PENETAPAN NILAI IMPAK UPM KEPADA KOMUNITI
23
TAKLIMAT NILAI IMPAK UPM
24
TEMPLET NILAI IMPAK UPM
25
KADAR PERKHIDMATAN DI PUSAT PERTANIAN PUTRA
26
CAJ KADAR KEMUDAHAN DI KOLEJ KEDIAMAN UPM
27
KADAR CAJ RUANG GUNASAMA UNIVERSITI
28
KADAR SEWAAN PUSAT PERTANIAN PUTRA
29
KADAR HASIL PUSAT PERTANIAN PUTRA
30
KADAR SEWAAN BILIK EKSKLUSIF KOLEJ KEDIAMAN UPM
31
CAJ KADAR SEWAAN PENGGUNAAN RUANG PERMIS UPM

Geran KTP-PSH
32
Permohonan Geran KTP - PSH
33
Laporan Maklum Balas Industri-Komuniti
34
Laporan Akhir - Ketua Projek
35
Laporan Akhir - Industri-Komuniti
36
Laporan Kemajuan Berkala
37
Garis Panduan KTP-PSH

UNIVERSITI UNTUK MASYARAKAT (U4S)
38
BUKU GARIS PANDUAN U4S 1ST EDITION
39
BORANG PERMOHONAN PROJEK U4S
40
BORANG LAPORAN BERKALA U4S
41
BORANG LAPORAN AKHIR U4S
42
PUSAT TANGGUNGJAWAB U4S UNIVERSITI AWAM MALAYSIA

PENERBITAN UCTC
43
BULETIN JINM EDISI 1
44
E Buletin UCTC Edisi 2/2020
45
E Buletin UCTC Edisi 1/2020
46
E-BULETIN UCTC edisi Jul- Dis 2019
47
E-BULETIN UCTC edisi Jan-Jun 2019
48
KUNDUR
49
Nota perbentangan tips uctc upm Siri 4: Pengurusan perosak tanaman menggunakan bahan dapur
50
Pengurusan Projek Komuniti: Skop Jaringan Industri dan Masyarakat (JINM), UPM
51
Modul Cilik Biodiversiti
52
Nota perbentangan Siri 5: Asas Pengurusan Manjaku Si Kucing
53
Nota perbentangan Siri 6: Asas Penyelenggaraan Kelapa Sawit (Kawalan Rumpai)
54
Nota perbentangan Siri 7: Penghasilan Makanan Ternakan Ruminan (Silaj)
55
Nota perbentangan Siri 8: Petani Bandar- Bukan Sekadar Hobi

Skim Geran Komuniti JINM@KKM 2020
56
Borang Permohonan Geran Komuniti JINM@KKM 2020
57
Garis Panduan Geran Komuniti JINM@KKM 2020
58
Hebahan Skim Geran Komuniti JINM@KKM 2020

Geran KTGS JINM
59
Borang Permohonan Skim Geran KTGS JINM
60
Garis Panduan KTGS JINM PINDAAN KE-5 2022
61
CV KTGS 2022
62
Senarai Semak Penghantaran Borang Permohonan Geran KTGS JINM 2022
63
SURAT HEBAHAN DANA SKIM GERAN KTGS 2022

INFO PERTANIAN
64
Slide Kursus Asas Pengembangan dan Perancangan Program Komuniti 1
65
Taklimat Perancangan Projek Komuniti
66
HIDROPONIK DIY TAKUNG
67
Nota perbentangan Tips UCTC UPM Siri 3: Penanaman Kobis Tanah Rendah
68
Nota perbentangan tips uctc upm Siri 4: Pengurusan perosak tanaman menggunakan bahan dapur
69
PEMBIAKAN TANAMAN BUAH-BUAHAN (BIJI BENIH)
70
PEMANGKASAN & PEMBAJAAN POKOK BUAH-BUAHAN
71
KOMPOS
72
MORPHOLOGI BUAH-BUAHAN
73
TEKNIK KAWALAN PENYAKIT DAN PEROSAK DAN TEKNIK KAWALAN RUMPAI
74
PENGURUSAN HASIL PASCA TUAI TANAMAN BUAH-BUAHAN TANAMAN
75
TEKNIK PEMASARAN HASIL BUAHAN TEMPATAN

Pembungkusan Produk Makanan
76
TOPIK 1 MENGAPA MAKANAN PERLU DIBUNGUS
77
TOPIK 2 PEMBANGUNAN PEMBUNGKUSAN MAKANAN
78
TOPIK 3 PERINGKAT PEMBUNGKUSAN
79
TOPIK 4 SEBELUM MEMBANGUNKAN PEMBUNGKUSAN
80
TOPIK 5 PEMBUNGKUSAN TERKINI
81
TOPIK 6 MENGELAKKAN PENCEMARAN
82
TOPIK 7 BRANDING MELALUI PEMBUNGKUSAN

FARM TRACK
83
BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN FARM TRACK UPM
PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1805/ 1806
03-9769 1805/ 1806
03-8946 4107/ 4114
BWDbPA:15:49