PROGRAM KOMUNITI | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI

» PROGRAM KOMUNITI

PROGRAM KOMUNITI

Membangunkan modal insan dan menghasilkan komuniti yang berdaya saing di peringkat antarabangsa

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC), UPM berperanan sebagai penyelaras program komuniti...selanjutnya...
Inisiatif UCTC dalam memperkasa penubuhannya terus diperkukuh berdasarkan jalinan pakatan strategik...selanjutnya...
B1611064561