Sistem Pintar Jaringan Industri & Komuniti (ICRIS) | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
» PERKHIDMATAN » Sistem Pintar Jaringan Industri & Komuniti (ICRIS)

Sistem Pintar Jaringan Industri & Komuniti (ICRIS)

LATAR BELAKANG SISTEM ICRIS

  • Mewujudkan sistem kerja secara online bagi aktiviti JINM
  • Pengukuran prestasi akademik untuk SKT dan  ELPPT
  • Pelaporan KPI TNC JINM pada setiap suku tahun
  • Pengukuran untuk kenaikan pangkat pegawai akademik dan pengiktirafan PTJ/ Industri/ Komuniti

 

PELAPORAN BAGI JARINGAN KOMUNITI

Pelaporan bagi jaringan komuniti dikumpul menerusi sukuan tahunan:

  • Sukuan Pertama : bulan Mac
  • Sukuan Kedua : bulan Jun
  • Sukuan Ketiga : bulan September
  • Sukuan Keempat : bulan Disember

 

Analisis dan laporan menggunakan sepenuhnya Sistem Pangkalan Data ICRIS (Sistem Pintar Jaringan Industri & Komuniti).  Pangkalan Data tersebut boleh diakses melalui URL berikut; 

http://www.icris.upm.edu.my/

MANUAL PENGISIAN ICRIS


PENJANAAN MARKAH BAGI KOMPONEN JINM DALAM ICRIS BAGI TUJUAN E-LPPT AKADEMIK 

Berikutan proses menjana markah e-LPPT Akademik bagi tahun yang dinilai boleh dilaksanakan mulai pada 21 Oktober maka pegawai akademik diminta untuk memuat naik, mengemas kini maklumat/laporan aktiviti industri dan komuniti dalam ICRIS diikuti dengan tindakan pengesahan oleh Ketua PTJ dilaksanakan supaya proses menjana markah bagi komponen JINM dalam ICRIS tidak terjejas dan seterusnya dapat dihantar ke sistem e-LPPT Akademik. Untuk makluman, hanya maklumat yang dimuatnaik/dikemaskini serta disahkan sehingga 31 Disember sahaja yang akan diambil kira untuk maksud pengiraan pencapaian prestasi tahun yang dinilai. 
 
 

Kemaskini:: 20/11/2020 [zaidi_tajuddin]

PERKONGSIAN MEDIA

B1606181317