Perkhidmatan Profesional | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
» PERKHIDMATAN » Perkhidmatan Profesional

Perkhidmatan Profesional

  1. Membantu dalam proses membangunkan sistem amalan pengembangan yang dapat mempercepatkan proses pemindahan teknologi dari institusi penyelidikan kepada agensi pelaksana mahupun golongan sasar di lapangan,
  2. Membangunkan program dan modul kursus atau latihan dalam meningkatkan profesionalisma staf agensi awam/NGO dan usahawan secara pakej dan permintaan semasa,
  3. Mewujudkan jalinan dan pakatan strategik dengan institusi penyelidikan atau inovasi, institusi pelaksana dan juga sektor swasta untuk pembangunan usahawan tani, pemindahan teknologi tepat guna menerusi sistem pengembangan yang efisien dan mesra,
  4. Membangunkan laboratori sosial sebagai perintis untuk pembentukan sistem amalan pengembangan yang unggul,
  5. Membangunkan pusat rujukan sehenti (One Stop Referral Centre) dalam bidang pengembangan pertanian, keusahawanan tani, pendidikan profesional berterusan dan pendidikan sepanjang hayat.

 

UNTUK MAKLUMAT LANJUT,HUBUNGI KAMI:

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)
Universiti Putra Malaysia
43400, Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

No. Telefon : +603-9769 1805/ 1806/ 1809
No. Faks : +603-8946 4114/4107
Email: uctc_all@upm.edu.my

Kemaskini:: 20/11/2020 [zaidi_tajuddin]

PERKONGSIAN MEDIA

B1606180602