UTAMA | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI

Maklumat Terkini untuk makluman kepada semua staf Universiti Putra Malaysia sahaja.


Dalam usaha menambah aktiviti tanggungjawab sosial korporat kepada masyarakat, UCTC UPM telah mempergiatkan aktiviti pengembangan terutama dalam bidang pertanian dan bidang-bidang berkaitan selaras dengan hasrat universiti iaitu menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan unggul yang memberi sumbangan kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu melalui hubungan dengan pihak industri dan masyarakat. Hubungi kami:

 

Untuk pelaksanaan aktiviti Pusat Tanggungjawab UPM seperti pelaksanaan aktiviti bersama kumpulan sasar (komuniti dan pemegang taruh), UCTC UPM menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

 

Bagi memperluaskan peranan PTJ UPM dalam penyebaran ilmu dan maklumat bagi membantu pembangunan industri dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. UCTC UPM menawarkan skim geran berkaitan bagi menjayakan program komuniti/industri melalui pemindahan ilmu dan pengembangan:

 

Dalam memastikan kelancaran dan impak program komuniti yang dilaksanakan oleh PTJ UPM, adalah menjadi keperluan PTJ UPM memberikan perancangan aktiviti (senarai semak) seterusnya membuat laporan setiap sukuan tahunan dalam ICRIS :

Dalam usaha mendukung matlamat UPM supaya menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan sumbangan bermakna ke arah pembangunan lestari, pembangunan rakyat, kekayaan Negara serta keterlibatan di peringkat antarabangsa, UCTC UPM sentiasa mempunyai tanggungjawab terhadap komuniti dan pemegang taruh serta menjaga hubungan strategik yang dapat dimanfaatkan bersama. Hubungi kami untuk makluman lanjut:

 

 UCTC UPM juga menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

Dalam usaha mendukung matlamat UPM supaya menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan sumbangan bermakna ke arah pembangunan lestari, pembangunan rakyat, kekayaan Negara serta keterlibatan di peringkat antarabangsa, UCTC UPM sentiasa mempunyai tanggungjawab terhadap komuniti dan pemegang taruh serta menjaga hubungan strategik yang dapat dimanfaatkan bersama. Hubungi kami untuk makluman lanjut:

 

UCTC UPM juga menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

artikel
PROGRAM KLINIK PERTANIAN PUTRA
Klinik Pertanian Putra merupakan satu program jalinan masyarakat melalui khidmat nasihat, rundingan dan showcasing untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan pengusaha pertanian. Ia dilaksanakan kepada kumpulan sasar di sesuatu kawasan yang terpilih supaya pemindahan teknologi dan inovasi dapat diterapkan dengan berkesan dengan mengambil kira isu, cabaran dan masalah setempat. Program ini juga melibatkan agensi pertanian yang bersama-sama menjayakan program ini berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh golongan sasar.
PROGRAM KLINIK PERTANIAN PUTRA
PAKAR AKUI CUACA PANAS PENGARUHI TUMBESARAN
PAKAR AKUI CUACA PANAS PENGARUHI TUMBESARAN
LARVA BSF JADI ALTERNATIF
LARVA BSF JADI ALTERNATIF
Artikel-artikel lain...
berita
Setinggi-tinggi TAHNIAH
Setinggi-tinggi TAHNIAH
TAHNIAH kepada YBHG. DATO' SERI (Dr.) MICHAEL TIO atas penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Pengurusan, Fakulti Pengajian Maritim (FPM)
pengumuman
Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: eJOBS

aktiviti
;
16 FEBRUARI 2023-BERITA PERDANA-PERTANIAN BANDAR-WAJAR DIBERI TUMPUAN, PASTIKAN BEKALAN MENCUKUPI
;
Kebun Atas Air, Pulau Omadal Sabah - UCTC UPM (Fasa 3 - 24 Oktober 2022)
;
Perkongsian ilmu berkaitan Hidroponik bersama anak-anak Bajau Laut di Borneo Komrad, Semporna, Sabah
;
Perkongsian ilmu berkaitan Pentingnya Mencuci Tangan bersama anak-anak Bajau Laut, Pulau Omadal
ikuti kami
fb.png
insta.png
WWLdXA6:23:12