UTAMA | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI

Maklumat Terkini untuk makluman kepada semua staf Universiti Putra Malaysia sahaja.


Dalam usaha menambah aktiviti tanggungjawab sosial korporat kepada masyarakat, UCTC UPM telah mempergiatkan aktiviti pengembangan terutama dalam bidang pertanian dan bidang-bidang berkaitan selaras dengan hasrat universiti iaitu menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan unggul yang memberi sumbangan kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu melalui hubungan dengan pihak industri dan masyarakat. Hubungi kami:

Untuk pelaksanaan aktiviti Pusat Tanggungjawab UPM seperti pelaksanaan aktiviti bersama kumpulan sasar (komuniti dan pemegang taruh), UCTC UPM menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

 

Bagi memperluaskan peranan PTJ UPM dalam penyebaran ilmu dan maklumat bagi membantu pembangunan industri dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. UCTC UPM menawarkan skim geran berkaitan bagi menjayakan program komuniti/industri melalui pemindahan ilmu dan pengembangan:

 

Dalam memastikan kelancaran dan impak program komuniti yang dilaksanakan oleh PTJ UPM, adalah menjadi keperluan PTJ UPM memberikan perancangan aktiviti (senarai semak) seterusnya membuat laporan setiap sukuan tahunan dalam ICRIS :

Dalam usaha mendukung matlamat UPM supaya menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan sumbangan bermakna ke arah pembangunan lestari, pembangunan rakyat, kekayaan Negara serta keterlibatan di peringkat antarabangsa, UCTC UPM sentiasa mempunyai tanggungjawab terhadap komuniti dan pemegang taruh serta menjaga hubungan strategik yang dapat dimanfaatkan bersama. Hubungi kami untuk makluman lanjut:

 

 UCTC UPM juga menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

Dalam usaha mendukung matlamat UPM supaya menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan sumbangan bermakna ke arah pembangunan lestari, pembangunan rakyat, kekayaan Negara serta keterlibatan di peringkat antarabangsa, UCTC UPM sentiasa mempunyai tanggungjawab terhadap komuniti dan pemegang taruh serta menjaga hubungan strategik yang dapat dimanfaatkan bersama. Hubungi kami untuk makluman lanjut:

 

UCTC UPM juga menawarkan khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam:

artikel
Pertanian Bandar: Selangkah ke Hadapan untuk Jaminan Makanan
Universiti Putra Malaysia (UPM) telah merangka dan membangunkan beberapa teknologi pertanian menegak yang mampu dimanfaatkan oleh golongan miskin bandar. Teknologi ini sesuai untuk penghuni flat dengan ruang pertumbuhan yang terhad dan tidak sesuai.
Pertanian Bandar: Selangkah ke Hadapan untuk Jaminan Makanan
Terapi Hutan untuk Pesakit Psikiatrik
Terapi Hutan untuk Pesakit Psikiatrik
Teknik Pertanian Mudah di Rumah
Teknik Pertanian Mudah di Rumah
Artikel-artikel lain...
berita
Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran (HKIP 2019) Sub Komponen Jaringan Komuniti
Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran (HKIP 2019) Sub Komponen Jaringan Komuniti
Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Sempena Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2019 (HKIP 2019) UPM bagi Komponen 2: Transformasi - Sub Komponen Jaringan Komuniti
pengumuman

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada situasi semasa penularan NOVEL CORONAVIRUS (nCoV).

Dimaklumkan bahawa makluman ini adalah sebagai langkah untuk mengurangkan risiko penyebaran wabak ini dan mengurangkan kebimbangan dalam kalangan warga UPM.

Pihak Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) telah bersetuju dengan Garis Panduan sebagaimana di lampiran 1. Semua entiti yang terlibat perlu melaksanakan tindakan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Garis Panduan.

Garis Panduan yang dikeluarkan oleh UPM adalah selari dengan Interim Guideline Novel Coronavirus (nCoV) Management In Malaysia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dikemaskini pada Januari 2020.

*Garis panduan ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa oleh KKM berdasarkan situasi jangkitan yang berlaku di seluruh dunia.

Semoga makluman ini mendapat perhatian seluruh warga kampus.

Sekian, terima kasih.

Pengarah
Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
UPM

Muat Turun

Dimaklumkan bahawa Kajian Kepuasan Pelanggan UPM secara dalam talian telah boleh digunakan bermula 26 Mac 2018. Sistem ini boleh diakses terus melalui pautan di sini menggunakan pelayar di komputer dan telefon pintar.

1.    Prasiswazah

2.    Siswazah 

3.    Penyelidikan dan Inovasi

4.    Perkhidmatan Sokongan

Sila rujuk Garis Panduan Sementara Kajian Kepuasan Pelanggan UPM.

Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
ikuti kami
fb.png
insta.png
C1582942937