GERAN KTGS JINM@PTJ | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
» GERAN PEMINDAHAN ILMU » GERAN KTGS JINM@PTJ

GERAN KTGS JINM@PTJ

Pejabat Timbalan Naib Canselor Jaringan Industri dan Masyarakat (JINM) merupakan satu entiti di bawah Universiti Putra Malaysia (UPM) yang bertanggungjawab memacu program komuniti universiti berdasarkan kepada Matlamat Universiti ke-3 UPM iaitu Melonjakkan Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat.

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) sebagai entiti di bawah JINM telah diamanahkan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pemindahan ilmu dan pengembangan. Bagi mencapai matlamat tersebut, UCTC memainkan peranan untuk menjayakan program komuniti melalui pemindahan ilmu dan pengembangan.

Geran KTGS telah diwujudkan pada tahun 2014 dimana peruntukan kewangan merupakan dari Research University (RU) yang disalurkan oleh pihak UCTC. Memandangkan permintaan terhadap geran projek komuniti meningkat, maka “Knowledge Transfer Grant Scheme JINM @ PTJ” (KTGSJINM@PTJ) diwujudkan bagi memastikan KPI PTJ tercapai.

Peruntukan bagi projek KTGSJINM@PTJ yang berjaya adalah dengan menggunakan tabung amanah JINM PTJ. Ini merupakan salah satu sumber dana yang boleh dipohon oleh pegawai akademik di UPM untuk menjayakan aktiviti pemindahan ilmu dan pengembangan.

UCTC berfungsi sebagai sekretariat bagi melancarkan proses pemilihan dan mentadbir pelaporan berkala projek manakala pengagihan dana adalah tanggungjawab Pusat Tanggungjawab masing-masing. Tujuan skim geran ini adalah untuk membentuk para pegawai akademik dalam menyampaikan dan memindahkan ilmu hasil dari penyelidikan mereka kepada komuniti sasaran.

PERMOHONAN SKIM GERAN KTGS JINM@PTJ

 

UNTUK MAKLUMAT LANJUT,HUBUNGI KAMI:

Urus setia Geran KTGSJINM@PTJ
Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)
Universiti Putra Malaysia
43400, Serdang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

No. Telefon : + 603-9769 1809/ 1812 /1847 
No. Faks : +603-8946 4107
Email: uctc_ktgs@upm.edu.my 

Kemaskini:: 20/11/2020 [zaidi_tajuddin]

PERKONGSIAN MEDIA

B1606180409