UCTC – MINI RTC Program: Basic Rearing Chicken Village Courses | University Community Transformation Centre (UCTC)
UCTC – MINI RTC Program: Basic Rearing Chicken Village Courses


Beranang, 6 Ogos 2016 - Program ini merupakan penawaran kepelbagaian bidang usaha dari UCTC UPM yang memfokuskan kepada pengeluaran ayam kampong. Program ini telah dilaksanakan pada 4 Ogos 2016 yang melibatkan beberapa penternak ayam kampong di sekitar Mukim Kuala Pajam.Seramai 20 orang peserta telah didedahkan dengan pengenalan baka ayam kampong serta pengurusan ternakan ayam kampong, seterusnya pendedahan berkaitan industri penternakan ayam kampung.


Updated:: [zaidi_tajuddin]

AACSB International SIRIM UKAS