Fungsi | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
» MENGENAI KAMI » Maklumat Korporat » Fungsi

Fungsi

  1. Mewujud dan memperkasakan jalinan dan pakatan strategik dengan institusi awam dan swasta di dalam dan di luar negara melalui aktiviti transformasi komuniti;
  2. Memperkasa program pengembangan, keusahawanan dan pemajuan profesional/latihan dalam pelbagai bidang yang tersusun dan terfokus;
  3. Mewujud dan memperkasakan penglibatan bersama komuniti melalui program pengembangan, keusahawanan dan pemajuan professional dalam pelbagai bidang yang tersusun dan berfokus;
  4. Menyelaras program/aktiviti transformasi komuniti dengan kerjasama Pusat Tanggungjawab) UPM dan pemegang taruh berkepentingan; dan
  5. Menyelaras dan menguruskan Geran Program Pemindahan Ilmu berkaitan transformasi komuniti.

Kemaskini:: 18/11/2020 [zaidi_tajuddin]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1805/ 1806
03-8946 4107/ 4114
B1606180720