UNIVERSITY FOR SOCIETY (U4S) | University Community Transformation Centre (UCTC)
» UNITY » UNIVERSITY FOR SOCIETY (U4S)

UNIVERSITY FOR SOCIETY (U4S)

Pelaksanaan U4S adalah berdasarkan “Redesign University Higher Education: University, Industry and Community Engagement”,  dan juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PT) 2015-2025 di mana “Quadraple Helix Engagement Model” menjadi paksi utama kepada konsep U4S. Model ini akan menjamin kelestarian hubungan antara universiti, kerajaan, industri dan komuniti dan akan memberi kesan langsung (outcome)  kepada masyarakat dalam bentuk perubahan pengetahuan (ilmu), sikap, kemahiran dan aspirasi (KASA); akan dapat mewujudkan produk/perkhidmatan baharu yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai komersil dan penciptaan kekayaan.

Updated:: 06/06/2023

MEDIA SHARING

WWKFLAu:11:49