Intoduction | University Community Transformation Centre (UCTC)
» UNITY » Intoduction

Intoduction

IPT for Society@Keluarga Malaysia telah tercetus pada ucapan Majlis Amanat Menteri Pengajian Tinggi Tahun 2022 pada 17 Januari 2022. Melalui strategi yang kelima iaitu “Memacu Kesejahteraan Komuniti” pula, saya mengharapkan agar kita dapat menggunakan bidang kepakaran IPT kita untuk membangunkan masyarakat setempat UA berdasarkan kepada pendekatan inovasi sosial. Melalui inisiatif yang saya namakan program ‘University for Society@Keluarga Malaysia atau UNiTY’ ini, setiap UA boleh memilih komuniti angkat di lokaliti tertentu dan membangunkan mereka mengikut bidang kepakaran atau tujahan masing-masing. Sebagai contoh Universiti Malaysia Kelantan (UMK), boleh menjalankan program pembangunan keusahawanan di komuniti terpilih di Kelantan dengan membimbing mereka sehingga berjaya dalam bidang keusahawanan tertentu.

Selaras dengan tema amanat YBM KPT tahun 2022, iaitu “Memperhebat Strategi, Melonjak Kecemerlangan”, terdapat tujuh (7) strategi utama ini adalah fokus kelima iaitu memacu kesejahteraan komuniti. Setiap UA boleh memilih komuniti angkat di lokaliti tertentu dan membangunkan mereka mengikut bidang kepakaran atau tujahan masing-masing. Tiga gabungan nilai dan ciri Keluarga Malaysia yang terdiri keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran.

Updated:: 06/06/2023

MEDIA SHARING

WWKFKAh:10:41