Concept | University Community Transformation Centre (UCTC)
» UNITY » Concept

Concept

Pelaksanaan UNiTY adalah berdasarkan model “Model Penta Helix” (Rajah 1) yang dinyatakan di dalam buku “Redesign University Higher Education: University, Industry and Community Engagement”, dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025. Model ini berupaya menjamin kelestarian hubungan antara kerajaan, universiti, industri dan komuniti serta memberi kesan langsung (outcome) kepada masyarakat (Society Outcome).

8 Hasil pelaksanaan program UNiTY boleh diukur melalui perubahan dan peningkatan pengetahuan (ilmu), sikap, kemahiran dan aspirasi (PSKA). Ini akan dapat mewujudkan produk/perkhidmatan baharu yang menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai komersial dan penciptaan kekayaan.

Perubahan PSKA ini akan berkadar terus dengan hubungan (partnership) yang mantap antara keempat-empat entiti bagi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ia juga berupaya memenuhi matlamat pembangunan mampan (Sustainable Development Goals) 2015 - 2030 yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB).

Updated:: 06/06/2023

MEDIA SHARING

WWKFKAu:10:33