UNiTY | University Community Transformation Centre (UCTC)

» UNITY

UNiTY

Program IPT for Society@Keluarga Malaysia (UNiTY) telah diumumkan oleh YB Menteri Pengajian Tinggi (YBMPT) semasa Majlis Amanat YBMPT pada 17 Januari 2022. UNiTY di bawah strategi kelima iaitu “Memacu Kesejahteraan Komuniti” adalah program yang memberi fokus kepada bidang kepakaran atau tujahan IPT untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat berdasarkan kepada pendekatan inovasi sosial di kawasan lokaliti IPT masing-masing.

IPT for Society@Keluarga Malaysia telah tercetus pada ucapan Majlis Amanat Menteri Pengajian Tinggi...more...
Pelaksanaan UNiTY adalah berdasarkan model “Model Penta Helix” (Rajah 1) yang...more...
Borang Permohonan Projek UNiTY Borang Akuan Setuju Terima Garis Panduan UNiTY ...more...
WWGJBAs:01:41