PROGRAM TRANSFORMASI KOMUNITI | PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI

» PROGRAM TRANSFORMASI KOMUNITI

PROGRAM TRANSFORMASI KOMUNITI

Membangunkan modal insan dan menghasilkan komuniti yang berdaya saing di peringkat antarabangsa

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC), UPM berperanan sebagai penyelaras program komuniti...selanjutnya...
Inisiatif UCTC dalam memperkasa penubuhannya terus diperkukuh berdasarkan jalinan pakatan strategik...selanjutnya...
CABARAN KEUSAHAWANAN DAGANG 2018 (TRADEC’18)  Pusat Transformasi Komuniti Universiti...selanjutnya...
B1566255031