Bench-Marking Visit From UMCares, Universiti Malaya To UCTC UPM | University Community Transformation Centre (UCTC)
Bench-Marking Visit from UMCares, Universiti Malaya to UCTC UPM


Serdang, 19 Januari 2017 – Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC), Universiti Putra Malaysia telah menerima kunjungan lawatan sehari oleh Pegawai UMCares, Universiti Malaya. Lawatan penanda arasan ini bertujuan untuk meninjau prospek peluang kerjasama antara UMCares UM dan UCTC UPM dari segi khidmat jaringan komuniti, kepakaran universiti, latihan dan juga penyelidikan. Lawatan ini telah diketuai oleh Pengarah UMCares, UM iaitu Prof. Dr. Norzulaani Khalid dan diiringi oleh 3 orang pegawai.


Updated:: [zaidi_tajuddin]

AACSB International SIRIM UKAS