BENCH-MARKING VISIT FROM NORTHERN CORRIDOR RESEARCH CENTRE (NCRC), UUM TO UCTC, | University Community Transformation Centre (UCTC)
BENCH-MARKING VISIT FROM NORTHERN CORRIDOR RESEARCH CENTRE (NCRC), UUM TO UCTC,

 

 

Serdang, 10 Januari 2017 – Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC), Universiti Putra Malaysia telah menerima kunjungan lawatan sehari oleh Pegawai NCRC UUM. Lawatan penanda arasan ini bertujuan untuk meninjau prospek peluang kerjasama antara NCRC UUM dan UCTC UPM dari segi khidmat jaringan komuniti, kepakaran universiti, latihan dan juga penyelidikan. Lawatan ini telah diketuai oleh Timbalan Pengarah NCRC UUM iaitu Prof. Madya Dr. Norehan Abdullah dan diiringi oleh 2 orang pegawai.

 

 

 

 

Updated:: 03/04/2017 [zaidi_tajuddin]

AACSB International SIRIM UKAS